Welkom bij de rapportagemodule van de gemeente Soest.

Vraagt u een hypotheek aan of koopt u een stuk grond? Soms stellen financieringsmaatschappijen en banken bij een hypotheek de eis dat bepaalde bodemgegevens schriftelijk worden aangeleverd. Voorbeelden hiervan zijn gegevens over de aanwezigheid van een (gesaneerde) olietank en eventuele bodemverontreiniging.

Bodeminformatie:

In dit bodemloket kunt u informatie over de bodemgesteldheid en de aanwezigheid van een (gesaneerde) ondergrondse olietank opvragen. U kunt de informatie ook inzien door op de kaart in te zoomen naar de locatie en op het 'i' icoon te klikken. U vindt dan een bondige samenvatting van de conclusies van het bodemonderzoek. Houdt u er rekening mee dat het tonen van de bodemonderzoekslocaties aardig wat tijd in beslag neemt.

Opvragen rapporten:

Als u de bodemonderzoeksrapportages zelf wilt opvragen dan kunt u een verzoek (met de kenmerken van de rapportage) indienen op [Bodeminformatie | Gemeente Soest]. Wij brengen voor het toesturen van rapporten mogelijk kosten in rekening. Als het rapport dateert van voor 1998 kunt u uw verzoek indienen bij het Archief Eemland.